Blog

Chính Sách Thanh Toán

Tại soyna.vn áp dụng  hình thức thanh toán: Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

– Đồng tiền thanh toán: Bằng tiền Đồng Việt Nam

– Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt khi nhận hàng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Cart